معنی کلمه ماشین لباسشویی خراب به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ماشین لباسشویی به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه ماشین لباسشویی خراب به انگلیسی می شود Broken washing machine

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *